X
تبلیغات
طراحی دکوراسیون داخلی خانه

طراحی دکوراسیون داخلی خانه

طراحی و اجرای تمام دکوراسیون داخلی منزلتان را به ما بسپارید

تراس و بالکونی

 

تراس

 

۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/glnkrpkwjtpoxw4zwkpc.jpg

 

۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/phu3oq4q2cwfmdwh0js.jpg

 

۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/chl8uherls1fnxhznf2e.jpg

 

۴

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/7b78tks1hwxsqrlupgz.jpg

 

بالکون

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 19:19  توسط م . رهسپار  | 

آشپزخانه

 

در یک ساختمان مهمترین قسمت آن آشپزخانه است

زیرا بیش از ۶ ساعت در روز را بانوی منزل در آشپزخانه میگذراند .

 

۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/gyglgjelbcixz03x3ni.jpg

 

۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/9d3931bkxd04h32dy.jpg

 

۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/yh3idi50u6heo0oqint2.jpg

 

۴

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/sh5ejsas3idvqgg3pym.jpg

 

۵

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/yl6ps0xleehlq5ztzlm.jpg

 

۶

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/024v5h307pqcosvcleb.jpg

 

۷

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/j2ebhmidfmv25zv1867.jpg

 

۸

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/honee56j6a8jx4d0smyt.jpg

 

۹

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/6wnjetj00eq8re0qh1e.jpg

 

۱۰

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/8skcntkpihcj5vtuwg.jpg

 

 

Kitchen Designing

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 19:10  توسط م . رهسپار  | 

چیدمان فضای حمام

 

حمام یکی از محیطهای مهم ساختمان است که متاسفانه کمتر به آن توجه میگردد

درصورتیکه مانند آشپزخانه برای رفاه حال خانواده مهم میباشد .

 

۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/9wp1dwutclpgfroty75g.jpg

 

۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/qt6j7v4yor432sh9slb.jpg

 

۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/kje61xp1i4jncpo0sad.jpg

 

۴

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/ipq0abqi135g4mikqkx.jpg

 

۵

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/gn74wu55e70dz9ew0f7m.jpg

 

۶

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/l6mm575gjdjwi494kty.jpg

 

۷

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/35vfwbp60ywc2dyu9x3d.jpg

 

۸

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/9z70tbyvjrkatgwvfo67.jpg

 

۹

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/m6yk4qqivi7jewcfm9l8.jpg

 

۱۰

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/c1ce01erreno293xqqv9.jpg

 

 

۱۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/wy9v6xxzsbq0jadd83zd.jpg

 

۱۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/jxgeimww2eutqoun61zx.jpg

 

۱۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/wbkywsgl5c17mixqoiuq.jpg

 

۱۴

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/m4dwpvt7ip0m81pr9kox.jpg

 

حمام

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 18:47  توسط م . رهسپار  | 

دفتر کار

 

دفاتر شرکتها و ادارات

 

۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/c0lqiiaks5wg764yanjm.jpg

 

۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/6sr2x7hao6ydmaj2r0tf.jpg

 

۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/9mkng0esr2eeuq9d86.jpg

 

۴

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/reqis30e2flf4i2rjxnk.jpg

 

۵

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/39s8lso975360ggv.jpg

 

۶

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/ujlcg1dvs93qcsh3by0s.jpg

 

۷

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/p8lwelxts0i0op28dfv4.jpg

 

۸

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/sn48kt8w16yii2ikya8.jpg

 

۹

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/4tmik175i5o7hifg4wz.jpg

 

۱۰

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/7rk6n74je276m0ki6lus.jpg

 

۱۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/x1ly8dz3of3aix2fggyc.jpg

 

 

Office Designing

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 18:17  توسط م . رهسپار  | 

اتاق خواب

 

اتاق خوابها

 

۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/byfdhxjhmjo5pej2112d.jpg

 

۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/dfq2u6pcxrkfktbfxgpk.jpg

 

۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/wja3h3bdcj258hkbi1m.jpg

 

۴

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/uwnnug2dqzvxh7zn7fb6.jpg

 

۵

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/48w7z68uq71q2qg5sc0.jpg

 

۶

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/qw1cqbs0rhw19iejnvb.jpg

 

۷

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/mlonw4jmn8whbnxbm0i.jpg

 

۸

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/yea17qe5re2104dzihpf.jpg

 

۹

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/poxakh7z0p5xl5589f.jpg

 

۱۰

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/m105wsb1zyziz4bigjg.jpg

 

۱۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/2w3lqxw12sym32qe0t05.jpg

 

۱۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/2q71750qwjghyi9bqy5.jpg

 

۱۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/s0b573plpkb231nqe8g.jpg

 

Bedroom

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 13:6  توسط م . رهسپار  | 

سالن و اتاق پذیرایی

 

سالن و اتاق نشیمن

 

http://pic4up.ir/images/6oxjyzlugrdxle7mwzsp.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/xrs0000hk6rdci70wfcn.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/9gp0vvlceywkt77dyqiw.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/1umkfkdopy4wzr4t1kf.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/yjxvbbyze364w53aimcy.jpg

 

 

 

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/r5zck7sg2lhr3oahxwi.jpg

 

 

۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/qrbziq13dss2j4bqhleq.jpg

 

۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/ob4qtcdk7jtm8d9ii2um.jpg

 

۴

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/dg2cwvfc78vufybkideo.jpg

 

۵

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/yk9ykj8kmduguuhvrr9d.jpg

 

۶

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/xrn5wlnxslosocnw2v.jpg

 

۷

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/m1lnsc6zu7ks8kahvq66.jpg

 

۸

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/q4fep00egy92le0ltq6.jpg

 

۹

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/xsh63e3q2fp0eo1njab.jpg

 

 

۱۰

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/p8o4vydea0cwx7lrhjpp.jpg

 

۱۱

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/tv2vb2ik5d1les985rsr.jpg

 

۱۲

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/gdt2glokg53k482oxl.jpg

 

۱۳

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/fmqj7iy0pcht6v86gwq.jpg

 

ب

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 13:4  توسط م . رهسپار  | 

انواع فضاها

 

طراحی و اجرای فضاهایی مانند :

ا- منازل :

هال - پذیرایی - اتاق خوابها - آشپزخانه - اتاق مطالعه - حمام - بالکن - فضای سبز -

سرویسهای بهداشتی و ...

 

۲- شرکتها و ادارات - دفاتر کار - سالن اجتماعات - کنفرانس - سالنهای تفریحی ورزشی

استخرها - فروشگاه ها و ....

 

فضای مورد نظر را به ما ارایه دهید ابعاد و مشخصات را بگویید و مطلوبات و سرمایه را مشخص

نمایید . طراحی از ما تایید با شما و در صورت تمایل اجرای موارد هم با ماست .

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 12:45  توسط م . رهسپار  | 

معرفی وبلاگ

 

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/vmpifzi8g08d576yv4s.jpg

 

 

بازدید کننده گرامی

این وبلاگ برای سهولت دسترسی شما و آشنایی با کار و ایده های ما ایجاد شده

ما طراحی و اجرای تمام مراحل دکوراسیون منزل شما را با بهترینها بر عهده میگیریم.

 در ضمن اگر تمایل داشته باشید فقط یکی از مراحل را انجام میدهیم یعنی فقط طراحی و یا اجرا

 

برای مشاوره و یا سفارش کار میتوانید از روشهای ذیل اقدام فرمایید :

۱- گذاشتن شماره تماس و پیام در قسمت نظرخواهی وبلاگ

۲- تماس با شماره موبایل ۰۹۳۶۲۷۴۶۰۶۵

۳- پست الکترونیکی به آدرس : mehrab.rahsepar@yahoo.com

 

 

 

 

 

http://pic4up.ir/images/edpiptsb1gaysv65w9is.jpg

 

ما اجناس را میشناسیم چون این حرفه ماست .

 

http://pic4up.ir/images/43h8zrrv2qcfsji8prpo.jpg

 

ما مد روز را در اختیار داریم چون این حرفه ماست .

 

http://pic4up.ir/images/0hvwm0wtqx24sj5sipcx.jpg

 

ما خرید دائمی از محلهای خاص داریم پس قیمتها برای ما ارزانتر است تا برای مشتری که یکبار خرید

میکند پس کار اجرا شده ما ارزانتر خواهد بود چون این حرفه ماست .

 

http://pic4up.ir/images/lo2luyd2f0xo8xrcau.jpg

 

 

شما طرح را خواهید دید و سپس اجرا میگردد چون رضایت شما هدف ماست و این حرفه ماست .

 

فضای محدود کار ما را محدود نمیکند .

************************************************************* 

برای یک طراحی خوب و ایده آل باید این خواسته ها پاسخ دهید :

۱- محیط مورد نظر کجاست ؟

منزل مسکونی ؟

آیا تغییر دکور میدهید و وسایلی موجود دارید که بتوان در طرح جدید استفاده هایی نمود یا خیر ؟

تمام منزل را تغییر دکور میدهید یا قسمتی از آن را ؟

کدام قسمت یا قسمتها را مد نظر دارید ؟

آشپزخانه - سالن - حمام - بالکونی - اتاق مطالعه - خواب کودک - ....؟

اداره یا شرکت ؟

سالن کنفرانس - دفاتر - اتاقهای خاص : بایگانی - اتاق مدیر عامل ... ؟

فروشگاه ؟

لوازم منزل - رستوران - کافی شاپ- پوشاک ورزشی - پوشاک زنانه - لوازم کادویی - پارچه و....؟

دکور داخلی - دکور ویترین ؟

نقشه و پلان محل .

سه رنگ مورد علاقه خود را نام ببرید :

به چه فضاهایی علاقه دارید و احساس راحتی و نشاط میکنید ؟

فضاهای مدرن غربی ؟ سنتی ایرانی ؟ غربی کلاسیک ؟

دریا را بیشتر دوست دارید یا جنگل یا کوهستان ؟

از لباس و لوازم پر زرق و برق و مجلل بیشتر استقبال میکنید یا ساده و شیک و زیبا ؟

رفتن به طبیعت را بیشتر دوست دارید یا سرگرمی های شهری ؟ کنسرت - شهربازی ...؟

نور اتاق و محل زندگی در چه درجه ای برای شما دلپذیر است ( عموما)

۱- نیمه تاریک

۲- روشن

۳- خیلی روشن

بطور خلاصه خواسته هایتان از اجرای دکوراسیون چیست ؟

 با این اطلاعات ما بطور قاطع دکوراسیونی طراحی میکنیم که با روح شما سازگار است و در عین حال

در بین اقوام و آشنایان زبان زد خواهد بود . امتحان کنید .

 

 

 

 *** فضاهای تجسمی ***

 

http://pic4up.ir/images/kd0dma426o1w2yvbi3ip.jpg

 

 

*** نشیمن و مهمانپذیر ***

 

http://pic4up.ir/images/72kdgbpo7ks24gobyy3.png

 

*** باغچه و فضای سبز ***

 

http://pic4up.ir/images/h0umfizwy2vo8619cf.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/g4ov0isu9phpa7g4n3ko.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/5u8jevzuw7h6w0dliczy.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/jk5aqek8a88p8ad0h4n8.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/nce53i8yfjrscbycw41i.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/hjxgdkxoe85fs4rctkmf.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/rnmu6n38xja4f8qjw5xa.gif

 

 

 

http://pic4up.ir/images/wnbkmripcgfbscoi2ky.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/3obluyzx9h63n9us33d6.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/00972ueuzxmfakl42jyj.jpg

 

 

http://up98.org/upload/server1/02/j/btdxfx66o6m2jrj9se.jpg

 

 

*** فروشگاه ها - ادارات -  شرکتها ***

 

http://pic4up.ir/images/z6ama8i16gduknluke1u.jpg

 

*** فروشگاه های : پوشاک - کیف و کفش - لوازم بهداشتی و آرایشی و... ***

 

http://pic4up.ir/images/ttgl8xu9665o8sxss3s.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/b6vjexr56tse7dew9kw.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/daqwbwoajre3j2qofzk1.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/fqq9q81oenz7n3q7glzj.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/r8f68jy8w0w2y4osttex.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/jhh1wllkp5jfs8wyaq79.jpg

 

 

http://pic4up.ir/images/mvssd2i6azlr4l8grce0.jpg

 

 

 

http://pic4up.ir/images/plgfr5o1y755jqr9k.jpg

 

 

 

 

 

سرمایه محدود کار ما را محدود نمیکند

سلیقه پول خرج کردن اضافه نیست  *  بجا خرج کردن است

دکوراسیون فقط سلیقه نیست  *  علم و تکنیک است .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد 1391ساعت 10:4  توسط م . رهسپار  |